Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Športovci s diabetes mellitus 1. typu na Slovensku

V minulosti diabetici 1. typu na Slovensku za svetom veľmi nezaostávali. Športovali, hoci sa o tom veľmi nevedelo, keďže to bolo zakázané. V súčasnej dobe sa už rekreačne športuje takmer na masovom základe, výkonnostných športovcov je však málo.  Bohužiaľ, nie u každého sú zdravotné výsledky uspokojivé.

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach a diabetici 1. typu

Martin Kapšo
Slovenský reprezentant
v behu na lyžiach

Péter Hodossy
Maratónsky bežec, cyklista,
organizátor športových podujatí

Péter Hodossy
Mariana Kubíková
Maratónska bežkyňa

Mariana Kubíková
Martin Tokár 
Horolezec, bežec

Martin Tokár
Tibor Kovačik
Plavec, otužilec

Tibor Kovačik
Ľudka Oreská
Basketbalistka, trénerka

Ľudka Oreská
Stela Tudevdorj
Maratónkyňa, ultramaratónkyňa
Stela Tudevdorj