Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Sladidlá pre diabetikov

Sladidlá pre diabetikov je možné rozdeliť na prírodné a umelé /náhradné/.

Umelé /náhradné/ sladidlá

Náhradné sladidlá sú látky, ktoré sa používajú na dodanie sladkej chuti potravinám, alebo ako stolové sladidlá. Nesmú sa používať do potravín určených na výživu dojčiat a malých detí.  Najvyššie prípustné množstvo, ktoré je možno použiť na deň,  je uvedené na obale sladidla. Potraviny, ktoré obsahujú sladidlá musia dodržiavať najvyššie povolené množstvá uvedené v potravinovom kódexe.

Sladivosť umelých sladidiel je mnohonásobne vyššia ako sladivosť sacharózy, niektoré sú bez energetickej hodnoty /neenergetické, nekalorické/. Takéto sladidlá sú vhodné na úpravu hmotnosti /acesulfám K, aspartám, cyklamáty, sacharín, sukralóza/.

Výrobok označený slovami

 •  „Bez pridania cukru“ znamená, že do tohto výrobku neboli pridané monosacharidy, disacharidy, alebo akákoľvek iná potraviny so sladiacimi vlastnosťami.
 • „So zníženou energetickou hodnotou“ znamená, že tento výrobok má v porovnaní s pôvodným výrobkom alebo v porovnaní s výrobkom obdobného charakteru zníženú energetickú hodnotu najmenej o 30 %.

Zoznam náhradných sladidiel schválených  na Slovensku ako „prídavná látka“ v súlade so smernicou 94/35/ES.

 • E 950 Acesulfám K – biely kryštalický prášok bez zápachu s intenzívnou sladkou chuťou (približne 200-krát sladší ako sacharóza). Maximálna denná dávka je 15 mg na kg hmotnosti dospelej osoby. Sladidlo je tepelne stabilné, dá sa použiť do pečiva, nealkoholických nápojov, žuvačiek a ďalších výrobkov.
 • E 952 Kyselina cyklámová a jej Na a Ca soli – takmer bezfarebný, biely kryštalický prášok sladkokyslej chuti, (približne 40-krát sladší ako sacharóza). Aj napriek tomu, že nové epidemiologické údaje nepreukázali žiadne známky škodlivých účinkov cyklamátu na ľudí, výbor sa rozhodol znížiť ADI tejto látky z 11 na 7 mg/kg telesnej hmotnosti. Dôvodom na to bol nový vedecký dôkaz o tom, že rýchlosť premeny cyklamátu na cyklohexylamín a dicyklohexylamín v tele je vyššia než sa predpokladalo.
 • E 952 Cyklamát sodný – biele kryštály alebo biely kryštalický prášok bez zápachu (približne 30-krát sladší ako sacharóza)
 • E 952 Cyklamát vápenatý – bezfarebné až biele kryštály alebo kryštalický prášok (približne 30-krát sladší ako sacharóza)
 • E 954 Sacharín sodný, sacharín vápenatý, sacharín draselný – biele kryštály alebo biely kryštalický prášok bez zápachu alebo so slabou aromatickou vôňou majúci sladkú chuť i vo veľmi zriedených roztokoch (približne 300-krát až 500-krát sladší ako sacharóza)
 • E 955 Sukralóza – biely až sivobiely kryštalický prášok, takmer bez zápachu
 • E 957 Taumatín – krémovo sfarbený prášok bez zápachu s intenzívnou sladkou chuťou (približne 2000-krát až 3000-krát sladší ako sacharóza). Nie je tepelne stály, preto ho nemožno použiť na pečenie. Používa sa v jogurtoch, žuvačkách, nápojoch.
 • E 959 Neohesperidín DC – takmer biely kryštalický prášok bez zápachu s charakteristickou intenzívnou sladkou chuťou (približne 1000-krát až 1800-krát sladší ako sacharóza). Je tepelne stály, preto sa dá použiť aj do pečiva. Vo väčšom množstve môže vyvolať nevoľnosť a zvracanie. V EU je povolený od roku 1994.
 • E 961 Neotam – biely až špinavobiely prášok
 • E 968 Erytritol – biele, nehygroskopické, tepelne stabilné kryštáliky bez zápachu, so sladkosťou približne ako 60 % až 80 % sladkosti sacharózy

Sladidlá, ktorých nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne (hnačkové) účinky

 • E 420 Sorbitol – biely hygroskopický prášok, kryštalický prášok, vločky alebo granuly majúce sladkú chuť
 • E 420 Sorbitolový sirup – číry, bezfarebný a sladko chutiaci vodný roztok
 • E 421 Manitol – sladko chutiaci, biely, kryštalický prášok bez zápachu – obsah cukrov ako glukóza
 • E 953 Izomalt – biela, sladko chutiaca, kryštalická, ľahko hygroskopická látka bez zápachu
 • E 965 Maltitol – biely kryštalický prášok sladkej chuti
 • E 965 Maltitolový sirup – bezfarebná číra viskózna kvapalina alebo biela kryštalická hmota bez zápachu
 • E 966 Lactitol – kryštalické prášky alebo bezfarebné roztoky sladkej chuti; kryštalické produkty sú anhydráty, monohydráty a dihydráty
 • E 967 Xylitol – biely kryštalický prášok prakticky bez zápachu s veľmi sladkou chuťou

Sladidlá, ktoré obsahujú fenylalanín

 • E 951 Aspartám – biely kryštalický prášok bez zápachu s výrazne sladkou chuťou (približne 200-krát sladší ako sacharóza). Nie je tepelne stabilný, preto sa nedá použiť do pečiva. Pri dlhom skladovaní stráca sladivosť. Vedecký výbor pre potraviny /SCF/ sa pôvodne venoval skúmaniu aspartámu v roku 1984 a stanovil výšku ADI na 40 mg/kg telesnej váhy. SCF následne opäť preskúmal aspartám v roku 1988, 1997 a najnovšie v roku 2001, keď výbor založil svoju revíziu bezpečnosti na vyše 500 prácach publikovaných vo vedeckej literatúre od prvého hodnotenia SCF (práce publikované v období od roku 1988 do 2001). Výbor dospel revíziou v roku 2002 k záveru, že po preskúmaní dovtedy dostupných údajov neexistuje dokázateľný dôvod na potrebu revízie výsledku predošlého posúdenia rizika, alebo už stanovenej výšky ADI aspartámu.
 • E 962 Soľ aspartámacesulfámu – biely, takmer nezapáchajúci kryštalický prášok

Poznámka: Vedecký výbor pre potraviny (SCF)  je v súčasnosti nahradený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Zdroj: 

 1. Potravinový kódex Slovenskej republiky: 12. Hlava: Prídavné látky v potravinách    novely s účinnosťou 1.3.2008   15.4.2010  11.10.2010

Prírodné sladidlá vhodné pre diabetikov

Prírodné sladidlá sú vyrobené z rastlín, ich sladivosť je nižšia ako u umelých sladidiel. Podľa glykemického indexu ich možno rozdeliť na:

 • vhodné pre diabetikov – majú nízky glykemický index, obsahujú tiež aj ďalšie organizmu prospešné látky ako inulín /polysacharid, ktorý podporuje imunitné funkcie organizmu, má pozitívny vplyv na zažívanie, zlepšuje citlivosť voči inzulínu, znižuje celkový cholesterol a triglyceridy v krvi a v pečeni, podporuje vstrebávanie vápnika. Bežná denná dávka je do 1g, pre zlepšenie funkcie čriev 3 – 5 g, diabetici s vysokou hodnotou cholesterolu 8 – 20 g, použitie nad 40 g môže spôsobiť hnačku, nafukovanie, pálenie záhy, kŕče/ vlákninu, vitamíny a minerály. Patria sem vhodné sladidlá pre diabetikov:
  • stévia /GI 0/
  • jakon
  • xylitol /GI 7/
  • fruktóza – ovocný cukor /GI 22/
  • agáve /GI 27 -30/
  • trstinová melasa /GI 27/
  • topinambur /GI 50/ – (na Slovensku zatiaľ jej pestovanie zakázané)
 • nevhodné pre diabetikov na bežné použitie – sú vhodné iba v prípade hypoglykémie alebo pre diabetikov – športovcov – majú vysoký glykemický index a preto rýchlo zvyšujú glykémiu. Patria sem sladidlá:
  • glukóza – hroznový cukor /GI 100/
  • javorový sirup /GI 100/
  • med /GI 90/
  • kukuričný sirup /GI 60 – 80/
  • repný cukor /GI 68/
  • sacharóza /GI 65/
  • prírodné slady /GI 50 – 60/

Prírodné sladidlá

Odkazy:

Pozor! Na trhu sú rôzne sladidlá nesúce názov prírodného sladidlá a v skutočnosti obsahujú klasický cukor a prírodnú zložku.

Stéviový cukor

Napríklad: Sweet Family Stéviový cukor – zloženie:

 • 99,55% klasický cukor  – inzulín je nevyhnutný!
 • 0,45% extrakt stévie

Zdroj:

 1. https://medicina.ronnie.cz
 2. https://www.imber.sk
 3. https://files.fous.webnode.cz

Odborné články

 1. https://potravinari.sk