Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Komplikácie diabetes mellitus (cukrovky)

Komplikácie cukrovky vznikajú:

 • nesprávnou liečbou
 • nedodržiavaním rád lekára
 • genetickými  preddispozíciami
 • pridružením iných ochorení

Akútne komplikácie cukrovky

 • môžu sa vyskytnúť kedykoľvek po zistení cukrovky
 • môžu ohroziť život diabetika
 • patrí sem:
  • hypoglykémia až bezvedomie /pri liečbe inzulínom alebo derivátmi sulfonylurey - Maninil, Glucotrol XL, Diaprel MR, Amaryl, Glurenorm/
  • hyperglykémia bez ketoacidózy
  • hyperglykemický hyperosmolárny /neketogénny/ syndróm HHS /diabetes mellitus 2.typu/
  • hyperglykémia s ketoacidózou

Chronické komplikácie cukrovky

 • vyskytujú sa po niekoľkých rokoch trvania cukrovky
 • znižujú kvalitu života diabetika
 • východiskovým ochorením chronických komplikácií je angiopatia
  • makroangiopatia - aterosklerotické postihnutie stredných a veľkých tepien. Podľa orgánu, ktorého zásobovanie krvou je nedostačujúce /hypoxia/ sa delí na:
   • cievna ischemická choroba srdca
   • cievna ischemická choroba mozgu
   • cievna ischemická choroba končatín
   • cievna ischemická choroba obličiek
   • cievna ischemická choroba oka
   • cievna ischemická choroba tráviacich orgánov
   • cievna ischemická choroba genitálu
  • mikroangiopatia - postihuje malé tepny /artérie/, žilky /venuly/ a vlásočnice /kapiláry/. Podľa orgánu, ktorého cievy sú poškodené sa delí na:
   • diabetická mikroangiopatická ischemická choroba srdca /kardiologický syndróm "X"/ - postihnutie srdca
   • diabetická mikroangiopatická ischemická choroba mozgu - postihnutie mozgu
   • diabetická neuropatia - postihnutie nervového systému
    • senzomotorická polyneuropatia
     • bolestivá
     • nebolestivá
    • autonómna neuropatia - poškodenie zásobenia hladkých svalov vnútorných orgánov, arteriol, endokrinných a exokrinných tkanív nervovými vláknami
     • urogenitálna autonómna neuropatia
      • dysfunkcia močového mechúra
      • sexuálne poruchy
     • gastrointestinálna autonómna neuropatia
      • funkčné poruchy ezofágu /pažeráka/ 
      • diabetická gastroparéza - porucha vyprázdňovania žalúdka
      • diabetická cholecystolitiáza - porucha funkcie žlčníka
      • diabetická enteropatia - diabetická hnačka
      • diabetická obstipácia - ochabnutosť hrubého čreva
      • diabetická inkontinencia stolice - oslabený tonus vnútorného análneho zvierača pri zachovanej funkcii vonkajšieho análneho zvierača
      • porucha sekrécie gastrointestinálnych hormónov gastrin, cholecystokinin, sekretin, glukagon, GIP, VIP
      • denervácia pečene - zníženie využitia glukózy pečeňou s následnou hyperglykémiou a hyperinzulinémiou
      • denervácia pankreasu - znížená sekrécia enzýmov amylázy, lipázy a trypsínu
     • kardiovaskulárna autonómna neuropatia
      • syndróm kardiálnej denervácie - tachykardia /zrýchlený pulz/
      • ortostatická hypotenzia - pokles systolického krvného tlaku po postavení o 30 mmHg
      • abnormálna kardiovaskulárna reakcia na telesné cvičenie - znížená tolerancia telesnej záťaže so zníženou maximálnou spotrebou kyslíka pri telesnej záťaži
      • vazomotorické abnormality - denervácia /dočasné alebo trvalé vyradenie určitého nervu z funkcie/ periférnych ciev
     • asymptomatická hypoglykémia - syndróm neuvedomovania si hypoglykémie
   • diabetická retinopatia - postihnutie oči
   • diabetická nefropatia - postihnutie obličiek
   • diabetická noha
   • diabetická dermopatia - postihnutie kože
   • diabetická myopatia - postihnutie svalov
   • diabetická osteoartropatia - postihnutie kosti a kĺbov

Pridružené ochorenia u diabetikov - infekcie

Diabetici majú imunitný systém veľmi oslabený /znížená funkčná aktivita T-lymfocytov, horšia schopnosť fagocytózy/. Preto sú náchylnejší k infekčným ochoreniam /infekcie močových ciest, plesňové ochorenia - Candida albicans, častejší výskyt pľúcnej tuberkulózy/.

Zdroj:

 1. Peter Gavorník, Andrej Dukát, Ľudovít Gašpar, Gabriela Gubo, Naďa Bežillová, Martina Kováčová, Eva Gavorníková, Anna Petrášová, Iveta Gašparová, Lujza Sabolová, Marek Kučera, Katarína Kusendová, Alena Uhrinová, Matej Bendžala, Dáša Mesárošová - Komplexná starostlivosť o diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou
 2. doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.: Diabetická angiopatia 
 3. https://www.nedu.sk