Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Športovci s diabetes mellitus 1. typu

V minulosti sa šport diabetikom na inzulíne neodporúčal, dokonca zakazoval. Hlavným dôvodom boli chýbajúce zdravotnícke pomôcky na kontrolu glykémie /glukomer, senzor/, ale aj pomôcky na presnejšiu a ľahšiu aplikáciu inzulínu /inzulínové pero, inzulínová pumpa/. Zvieracie inzulíny, ktoré sa používali, neboli tak kvalitné ako tie dnešné humánne.

Napriek týmto faktom sa našli odvážlivci, ktorí športovať začali a dokonca dosiahli aj skvelé výsledky.

V dnešnej dobe, keď sú pre diabetikov pomôcky dostupné, je fyzická aktivita, kam šport patrí, neoddeliteľnou súčasťou liečby. Diabetici dosahujú tie najvyššie méty, aké sa v športe dosiahnuť dajú. Sú z nich tréneri, ale aj organizátori športových podujatí.