Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

MUDr. Miroslav Paľko

 MUDr. Miroslav Paľko

Internista, diabetológ, odborník na liečebnú výživu a stravovanie, aktívny športovec

MUDr. Miroslav Paľko poskytuje komplexné, profesionálne služby v oblasti diabetológie, porúch látkovej premeny, výživy a metabolizmu modernými vyšetrovacími metódami, edukáciu pacientov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou liečby cukrovky.

Poskytované služby

Liečba a dispenzarizácia diabetikov 1. a 2. typu, s poruchami metabolizmu a výživy, v prípade potreby hospitalizácia   a sledovanie na I. internej klinike FNLP, Trieda SNP 1 v Košiciach.

Základná edukácia pacientov pri diagnostikovaní diabetu, neskôr komplexná edukácia pacienta: základné informácie o ochorení, o vhodnej indikovanej liečbe PAD alebo inzulínom, správna aplikácia inzulínu, stravovanie diabetika, používanie sacharidových jednotiek, vhodný výber potravín, určenie množstva potrebného inzulínu k danej potravine, v prípade nadváhy výber vhodnej diéty, úprava životného štýlu tak, aby zodpovedal liečbe diabetu, nevyhnutnosť fyzickej aktivity, výber vhodných športových aktivít, selfmonitoring – sebakontrola, ktorá zahŕňa meranie glykémie glukomerom, kontrola moču na prítomnosť glukózy a ketolátok, záznamy diabetika o liečbe, stravovaní a fyzickej aktivite, rozpoznávať akútne komplikácie a vedieť ich rýchlo vyriešiť, poznať nebezpečenstvo chronických komplikácií a predchádzať im.

Reedukácia pacienta: pri zmene liečby z režimových opatrení na PAD, z PAD na inzulín, z humánneho inzulínu na analóg, prechod  na liečbu inzulínovou pumpou. Riešenie rôznych životných situácií diabetika.

MUDr. Miroslav Paľko: „Edukácia pacienta je vždy primeraná, „šitá na mieru“, podľa potrieb a možností pacienta.“

Tehotné diabetičky

Liečba a starostlivosť o tehotné diabetičky 1. a 2. typu a tehotné s gestačným diabetes mellitus. Ich hospitalizácia, sledovanie a pôrod pod odborným dohľadom lekárov na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike FNLP, Trieda SNP 1 v Košiciach. Edukácia pacientiek: sprísnená kontrola glykémií, nastavenie na prechodnú liečbu inzulínom, alebo na inzulínovú pumpu a nepretržitý kontinuálny monitoring glykémií.

Liečba inzulínovou pumpou

Liečba a starostlivosť o diabetikov liečených inzulínovou pumpou CSII. Edukácia pacientov: nastavenie liečby na inzulínovú pumpu, obsluha inzulínovej pumpy. Kontinuálny monitoring glykémie /CGM/ pomocou glukózového senzora a s použitím software CareLink – pacient stiahne údaje z pumpy do počítača a lekár mu na základe týchto údajov môže odporučiť zmenu liečby bez toho, aby pacient musel navštíviť ambulanciu.

Liečba a starostlivosť o športovcov diabetikov 1. a 2. typu. Edukácia pacientov športovcov s diabetes mellitus: stravovanie, množstvo sacharidových jednotiek pri športových aktivitách, úprava dávok inzulínu pri športe, prevencia komplikácií.

MUDr. Miroslav Paľko: „Hlavným cieľom je zlepšiť metabolickú kompenzáciu, predchádzať akútnym aj chronickým komplikáciám a v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu života diabetika.“

  • Pracovisko: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Trieda SNP 1, 040 66 Košice   Centrum pre liečbu inzulínovými pumpami
  • Pracovisko: Poliklinika – 2. poschodie, Trieda SNP 1, 040 06 Košice
  • Ordinačné hodiny: Pondelok a Štvrtok 9:00 – 15:00

 

Kontaktujte MUDr. Paľka