Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Ako môže vidieť diabetik

Videnie zdravého oka
Zdravé oko - videnie

Videnie diabetika pri akútnych komplikáciách – vznikajú prechodné poruchy zraku v závislosti od aktuálneho stavu glykémie, po úprave glykémie sa zrak normalizuje. Pri hypoglykémii môže diabetik vidieť rozmazane, zdeformovane, pri prechode do tmavšieho prostredia môže vidieť fľaky.

Videnie diabetika pri hypoglykémii

Videnie diabetika pri chronických komplikáciách

Dvojité videnie /diplopia/ – vzniká v dôsledku diabetickej neuropatie /kraniálna neuropatia – postihnutie III. a VI. hlavového nervu/.

Dvojité videnie - diplopia

Nejasné farby

Nejasné farby

Farbosleposť u diabetika - tritanopia

Farbosleposť - tritanopia

Hmlisté videnie

Videnie diabetika - biele miesta

Zdeformované videnie

Rozmazané videnie

Odlúpenie sietnice - videnie fľakov

Odlúpenie sietnice

Slepota pri diabetes mellitus

Slepota