Ako môže vidieť diabetik

Videnie zdravého oka
Zdravé oko - videnie

Videnie diabetika pri akútnych komplikáciách – vznikajú prechodné poruchy zraku v závislosti od aktuálneho stavu glykémie, po úprave glykémie sa zrak normalizuje. Pri hypoglykémii môže diabetik vidieť rozmazane, zdeformovane, pri prechode do tmavšieho prostredia môže vidieť fľaky.

Videnie pri hypoglykémii

Videnie diabetika pri chronických komplikáciách

Dvojité videnie /diplopia/ – vzniká v dôsledku diabetickej neuropatie /kraniálna neuropatia – postihnutie III. a VI. hlavového nervu/.

Dvojité videnie - diplopia

Nejasné farby

Nejasné farby

Farbosleposť u diabetika - tritanopia

Farbosleposť - tritanopia

Hmlisté videnie

Zdeformované videnie

Rozmazané videnie

Odlúpenie sietnice - videnie fľakov

Odlúpenie sietnice

Slepota pri diabetes mellitus

Slepota

 

Na stránke sa pracuje