Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Diabetická noha

Syndróm „diabetická noha“ je podľa  Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO/ definovaný ako ulcerácia /tvorba vredov/  alebo deštrukcia  tkaniva na nohách diabetikov spojená s infekciou, neuropatiou /postihnutie nervových vláken/ a s rôznymi stupňami ischemickej choroby dolných končatín.

Aktuálna vedecko-odborná publikácia  Komplexná starostlivosť o diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou

Diabetická noha – obrázky

Príčiny vzniku syndrómu „diabetickej nohy“

Diabetická noha

Neuropatické a ischemické lézie diabetickej nohy

Klasifikácia „diabetickej nohy“ podľa systému PEDIS

Klasifikácia diabetickej nohy podľa PEDIS

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Stupeň postihnutia „diabetickej nohy“ podľa Wagnera

 • 0 – Neporušený kožný kryt, sú prítomné rizikové faktory
 • 1 – Povrchová ulcerácia /Povrchová tvorba vredov/
 • 2 – Vredy v podkožnom tkanive siahajúce k šľachám, kĺbom, kostiam, ale bez ich postihnutia
 • 3 – Hlboké vredy s ohraničenými ložiskami hnisu alebo aj neohraničenými zápalovými ložiskami, zápalovým ochorením kostí alebo kĺbu
 • 4 – Lokalizovaná povrchová gangréna /odumretie tkaniva/ napr. prst alebo päta
 • 5 – Gangréna väčšej časti nohy

Prevencia vzniku „diabetickej nohy“

Syndrómu „diabetickej nohy“  je možné predchádzať.  Tak ako pri všetkých chronických komplikáciách diabetu, aj pri „diabetickej nohe“ sú na prvom mieste vyrovnané glykémie, tukový metabolizmus a krvný tlak by mali byť v norme.  Stav pacienta nepriaznivo ovplyvňuje aj obezita. Pacienti, ktorým bola zistená neuropatia  alebo angiopatia sú považovaní za rizikových pacientov. U týchto pacientov by mala byť starostlivosť o nohy každodennou záležitosťou, vďaka ktorej môžu predísť vážnym komplikáciám, ktoré niekedy končia až amputáciou nohy.

Michigan Neuropathy Screening Instrument MNSI /Feldman 1994/ – Michiganský dotazník /úprava Rušavý 1998/ – dotazník na prítomnosť senzomotorickej neuropatie:
1. Máte pocit zhoršenia citlivosti na rukách alebo nohách? áno – 1 bod nie – 2 body
2. Mali ste niekedy pocit pálivej bolesti nôh? áno – 1 bod nie – 2 body
3. Mate pocit ťažkých a slabých nôh? áno – 1 bod nie – 2 body
4. Sú vaše nohy precitlivelé na dotyk? áno – 1 bod nie – 2 body
5. Mali ste niekedy pichanie alebo bodanie v nohách? áno – 1 bod nie – 2 body
6. Vnímate bolestivo dotyk prikrývky na pokožku? áno – 1 bod nie – 2 body
7. Ste schopný určiť miesto bolesti? áno – 2 body nie – 1 bod
8. Ste schopný pri kúpaní rozlíšiť teplú a studenú vodu? áno – 2 body nie – 1 bod
9. Povedal vám už niekedy lekár, že máte diabetickú neuropatiu? áno – 1 bod nie – 2 body
10. Sú vaše príznaky horšie v noci? áno – 1 bod nie – 2 body
11. Máte na nohách suchú kožu a praskliny? áno – 1 bod nie – 2 body
12. Ste po amputácii? áno – 1 bod nie – 2 body

Výsledok získate, ak sčítate získané body a súčet vydelíte číslom 12. Zhodnotenie výsledkov:

 • Výsledok: 1 – 1,4 znamená prítomnosť diabetickej neuropatie
 • Výsledok: 1,5 – 2 znamená bez prítomnosti diabetickej neuropatie

Zdroj: https://diaplzen.cz

Odporúčania, ktorými by sa mali riadiť diabetici

 • Hodnoty glykémii, krvného tlaku, tukov a cholesterolu by sa mali priblížiť k normám
 • Vylúčenie fajčenia a alkoholu
 • Vykonávať pravidelný pohyb /chôdza, beh/, ktorý podporuje krvný obeh v dolných končatinách
 • Pravidelná kontrola nôh
 • Nosenie vhodnej obuvi – nedoporučuje sa obuv na vysokých podpätkoch alebo s úzkou špičkou, ani otvorená obuv
 • Nedopustiť, aby sa tvorili „kurie oká“, alebo otlaky – nepoužívať náplaste na „kurie oká“
 • „Naboso nikdy“ nechodiť ani nenosiť obuv
 • Ošetrovanie suchých nôh vhodným krémom
 • Nohy nevystavovať prílišnému teplu ani mrazu
 • Vyhýbať sa dlhému máčaniu nôh, dbať na to, aby nohy neboli vlhké /na vlhkých nohách vznikajú plesne/
 • Nepodceňovať plesňové ochorenie na nohách /takéto ochorenie môže človek získať aj na plavárni, nosením silónových ponožiek/
 • Maximálna opatrnosť pri strihaní nechtov a odstraňovaní zrohovatelej pokožky – pozor na poranenia
 • Nájdené poranenie umyť teplou vodou a natrieť antibiotickou masťou     

Liečba „diabetickej nohy“

Po neúspešných preventívnych opatreniach, ktoré má v rukách sám pacient, musí od prvých príznakov „diabetickej nohy“ nasledovať odborná pomoc. Tá je v rukách viacerých odborníkov: diabetológ, neurológ, angiológ – cievny chirurg, dermatológ alebo na špecializovaných ambulanciách pre liečbu „diabetickej nohy“  alebo podiatrických ambulanciách.

Nový liek prináša možnosť liečby diabetickej nohyviac

Špecializované ambulancie pre liečbu „diabetickej nohy“

 1. Bratislava – Angiologické pracovisko II. Internaej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
 2. Ľubochňa – Diabetologické oddelenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu, Kollárová 282/3, 034 91 Ľubochňa
 3. NOVÉ ZÁMKY – CHIRURGIA, s.r.o., SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky
 4. Košice – Angiocare, s.r.o., angiologická ambulancia, Biela 2
 5. Košice – IV. interná klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice
 6. Košice – Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.,  Ondavská č. 8, 040 11 Košice

Hyperbarické komory

 1. AMV Medical, s.r.o.Kollárova č.1, 940 01 Nové Zámky  viac
 2. Hyperbarická oxygenoterapia – Panelová 2, Košice – Moyzesová 29, Prešov
 3. Nemocnica Košice-Šaca, Lúčna 57, Košice
 4. HBO Martin, s.r.o., Prieložtek 1, Martin
 5. Hyperbarické centrum, Michalská 14, Bratislava
 6. Bio Relax, s.r.o., – Predmestská 90, Žilina

Videa:

 1. https://www.diab.cz/rehabilitacni-cviceni-cesky
 2. Ambulancia (Pomohla im oxygénoterapia – liečba komplikácií diabetu hyperbarickou oxygénoterapiou)

Zdroj:

 1. MUDr. Radovan Plášil, doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.: Epidemiológia, etiopatogenéza a diagnostika syndrómu diabetickej nohy
 2. doc. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., MUDr. Peter Strmeň, CSc., MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Juraj Vozár, CSc.: Diabetická nefropatia, retinopatia, neuropatia 
 3. Anna Fúrová,:  UK Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, Ústav ošetrovateľstva, Martin: ALGORITMUS PREVENTÍVNYCH A OŠETROVATEĽSKÝCH POSTUPOV PRI SYNDRÓME DIABETICKEJ NOHY
 4. doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.: Diabetická angiopatia 

Odborné články:

 1. Peter Gavorník, Andrej Dukát, Ľudovít Gašpar, Gabriela Gubo, Naďa Bežillová, Martina Kováčová, Eva Gavorníková, Anna Petrášová, Iveta Gašparová, Lujza Sabolová, Marek Kučera, Katarína Kusendová, Alena Uhrinová, Matej Bendžala, Dáša Mesárošová - Komplexná starostlivosť o diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou
 2. doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.: Diabetická angiopatia 
 3. MUDr. V. Fejfarová, Ph.D., Prof. MUDr. A. Jirkovská, CSc., M. Kučerová, M. Křížová, Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc: Prečo a ako sa starať o nohy, keď mám diabetes
 4. MUDr. Radovan Plášil, doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.: Terapia a prevencia syndrómu diabetickej nohy
 5. MUDr. Miriam Kozárová, PhD., MUDr. Mária Rašiová, PhD., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.: Možnosti diagnostiky a liečby diabetickej autonómnej neuropatie https://www.praktickelekarnictvo.sk
 6. doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.: Periferní neuropatie v ambulantní praxi https://www.solen.sk
 7. doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.: Polyneuropatie – klasifikace, diagnostika, terapie  https://web.practicus.eu
 8. Renáta Palmajová, Juraj Palmaj: SYNDRÓM DIABETICKEJ NOHY: DIAGNOSTIKA, PREVENCIA A LIEČBA V MOŽNOSTIACH PRAKTICKÉHO LEKÁRA http://www.viapractica.sk
 9. MUDr. Tomáš Kopal, MUDr. Iveta Kopalová: Diagnostika a liečba syndrómu diabetickej nohy https://www.oxymed.sk
 10. MUDr. V. Fejfarová, PhD., prof. MUDr. A. Jirkovská, CSc., M. Kučerová, M. Křížová: Prečo a ako sa starať o nohy, keď mám diabetes   https://www.abbottdiabetescare.sk
 11. MUDr. Jana Pecová: Péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v podiatrické ambulanci
 12. MUDr. Miron Petrašovič, CSc.: Reverzná arterializácia vén predkolenia a nohy – predposledná možnosť záchrany diabetickej nohy v štádiu kritickej končatinovej ischémie

Odborná literatúra:

 1. doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.: Angiológia 1 pre všeobecných praktických lekárov – Flebológia  /1. vyd. Vydavateľstvo Dr. Josef Raabe. Bratislava 2013: 125.  ISBN 978-80-8140-083-4/
 2. doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof. : Angiológia 2 pre všeobecných praktických lekárov – Arteriológia /1. vyd.  Vydavateľstvo Dr. Josef Raabe. Bratislava 2014: 174.  ISBN 978-80-8140-168-8/