Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Chronické komplikácie diabetu

Vznikajú následkom dlhodobo, zle kompenzovanej liečbe diabetu. 

Príčiny chronických komplikácií diabetu

 • vysoké hladiny glykémie v krvi - hyperglykémia
 • vysoké hodnoty tukov /hyperlipidémia/ a cholesterolu /hypercholesterolemia/ v krvi
 • vysoký krvný tlak - /hypertenzia 160/95 mmHg a viac/
 • fajčenie 
 • konzumácia alkoholu 
 • nedostatok pohybu

Vysoká hladina cukru v krvi /hyperglykémia/

Pri vysokých glykémiách prebieha glykácia oveľa intenzívnejšie, ako keď je glykémia v norme. Glykácia je neenzymatická väzba molekuly cukru s bielkovinami. Koncové produkty tejto rekcie sú označované ako AGEs /Advanced Glycation Endproducts/. Hromadením týchto produktov dochádza k zhrubnutiu cievnej steny a strate jej elasticity ako aj zužovaniu ciev s následným zvýšením krvného tlaku. Tieto produkty sa tvoria aj v zdravom organizme a prispievajú k starnutiu organizmu. U diabetikov, ktorí majú dlhodobo zvýšenú hladinu cukru v krvi tieto produkty prispievajú k predčasnému poškodeniu organizmu výsledkom čoho sú diabetické komplikácie. Ako prvé sú poškodené cievy, ktorými je krv dopravovaná k jednotlivým orgánom - vzniká diabetická angiopatia, z nech vychádzajú ostatné chronické komplikácie diabetu, keď sú poškodené samotné orgány - diabetická retinopatia /postihnuté sú oči/, diabetická nefropatia /postihnuté sú obličky/, diabetická neuropatia /postihnutý je nervový systém/, diabetická noha, ale aj iné, menej závažné komplikácie: diabetická dermopatia /postihnutá je koža/, diabetická myopatia /postihnuté sú svaly/, diabetická osteoartropatia /postihnuté sú kosti a kĺby/.

Medzi bielkoviny, na ktoré sa môže naviazať cukor patria 
 • hemoglobín (červené krvné farbivo) - vzniká glykovaný hemoglobín, ktorý nedokáže dopraviť kyslík ku tkanivám. Tieto tkanivá sú potom slabo okysličené. Tkanivo sa začína brániť tvorbou nových ciev, ktorých steny sú slabé, presakujú a praskajú - nastáva krvácanie do tkaniva.
 • kolagén (základná stavebná hmota podporných tkanív) - vyskytuje sa vo viacerých typochn najčastejšie I. - V.:
  • typ I.  /tvorí ho až 90% všetkého kolagénu/ vyskytuje sa v pokožke, šľachách, kostiach, zuboch, 
  • typ II. - vyskytuje sa v chrupavkách
  • typ III. - kolagén embryonálneho vývoja, neskôr je nahradený kolagénom typu I.
   • pri glykácii sa pevný typ III mení na krehkejší kolagén typu I. – pleť je menej pružná a  vznikajú vrásky
  • typ IV. nachádza sa v bazálnych memebránach epitelov
  • typ V. - nachádza sa v stene krvných ciev
 • elastín (vyskytuje sa v cievach, väzoch, koži, šľachách) – podobne ako pri kolagéne, glykáciou elastínu je pleť menej pružná a vznikajú vrásky
 • keratín (základná zložka vlasov, nechtov, chlpov), 
 • myelínové pošvy nervových buniek
 • lipoproteíny (tvoria súčasť bunkových membrán, cytoplazmy buniek, krvnej plazmy - patrí sem cholesterol), 
 • enzýmy (katalyzujú takmer všetky biochemické reakcie v organizme), 
 • DNA (Deoxyribonukleová kyselina - nositeľka genetickej informácie)
 • aminofosfolipidy biologických membrán.

Účinky produktov AGEs tlmia vitamíny B1 a B6, antioxidanty a vitamíny C, A, E.

Glykácia prebieha aj pri tukoch a nukleových kyselinách. Pri reakcii s tukmi /lipooxidácii/ vznikajú výsledné produkty označované ako  ALEs.

Produkty AGEs, ALEs, vysoké hodnoty cukrov a tukov v krvi poškodzujú vrodenú imunitu následkom čoho vznikajú neadekvátne zápalové reakcie. 

AGEs prijaté potravou

Glykácia bielkovín môže prebiehať nielen vo vnútri organizmu /urýchlená vysokou glykémiou/, ale aj mimo neho pri tepelnom spracovaní potravín. Medzi takéto úpravy potravín patrí karamelizácia, vyprážanie a pečenie pri teplote vyššej ako 120°C, alebo pridávanie cukru do pečiva, zemiakových hranolčekov, zemiakových lupienkov, krekerov, keksoch za účelom získania hnedej farby. Pri takýchto úpravách potravín prebiehajú Maillardové reakcie /už spomínané neenzymatické spojenie cukru s bielkovinou/, pričom vzniká akrylamid. Množstvo vzniknutého akrylamidu závisí od druhu potraviny, výške teploty a dĺžke pôsobenia teploty. Vyššie množstvá akrylamidu môžu spôsobiť nervové poškodenia - zhoršujú diabetickú neuropatiu. Vhodnejšia úprava potravín je verenie a dusenie v pare, kedy akrylamid nevzniká.

Takéto AGEs /vzniknuté pri úprave potravy/ sú pre organizmus rovnako nebezpečné ako AGEs vzniknuté vo vnútri organizmu.

Hodnoty glykovaného hemoglobínu HbA1c (podľa DCCT)

 • fyziologické hodnoty zdravých ľudí 4,0% - 5,9%
 • bežné riziko HbA1c < 6,5 %
 • makrovaskulárne riziko /makroangiopatia - ateroskleróza, kôrnatenie veľkých a stredných ciev/ HbA1c > 6,5 %
 • mikrovaskulárne riziko /mikroangiopatia - nefropatia, retinopatia, neuropatia/ HbA1c > 7,5 %. Ide o zhrubnutie bazálnej membrány drobných ciev, kapilár, prekapilár, arteriol a venúl. Týka sa to všetkých buniek do ktorých glukóza preniká samovoľne /nemajú inzulínové receptory ako majú bunky svalové, tukové a epiteliálne/. 

Vysoké hladiny tukov /hyperlipidémia/ a cholesterolu /hypercholesterolémia/

Vysoké hodnoty tukov a LDL cholesterolu prispievajú k ateroskleróze ciev, pri ktorej sa do endotelu cievnej steny ukladajú "aterosklerotické plaky" a dochádza k ischémií - zníženej priechodnosti ciev, pričom sa znižuje prietok krvi a dochádza k nedokrveniu tkaniva /hypoxii/.

Ak sa na "aterosklerotických plakoch" vytvorí krvná zrazenina dôjde k celkovému upchatiu cievy a následnému odumretiu tkaniva /nekróze/.

Odporúčané hodnoty tukov, cholesterolu a krvného tlaku

 • TG triglyceridy /TAG triacylglyceroly/ < 1,7 mmol/l
 • Celkový cholesterol < 5 mmol/l
 • LDL cholesterol "zlý cholesterol" < 1,8 mmol/l
 • HDL cholesterol "dobrý cholesterol" > 1,4 mmol/l u mužov
 • HDL cholesterol "dobrý cholesterol" > 1,6 mmol/l u žien
 • Tlak krvi: 100 - 120 / 60 - 80 mmHg

Fajčenie u diabetikov

Fajčenie je hlavnou príčinou srdcovo-cievnych ochorení a mozgovej porážky. 

Dôsledky fajčenia u diabetikov:

Látky obsiahnuté v dyme /cigaretový dym obsahuje viac ako 4000 látok vo forme častíc a plynov, najškodlivejšie sú: nikotín, oxid uhoľnatý a chemické karcinogény /

 • poškodzujú cievny endotel čím napomáhajú ateroskleróze - vznik  diabetickej angiopatie 
 • zvyšujú hladinu fibrinogénu a počet krvných doštičiek čo vedie k zvýšeniu viskozity krvi a tvorbe krvných zrazenín - vznik tromboembólie
 • ničia riasinky, ktoré pokrývajú dýchacie cesty a zabezpečujú ich čistenie – dôsledkom toho sú dýchacie cesty podráždené a je zvýšená tvorba hlienu, ktorý sa ťažšie odstraňuje - choroby pľúc
 • zvyšuje sa celkový cholesterol v krvi, fajčiari majú nižší HDL cholesterol „dobrý cholesterol“ - rozvoj diabetickej angiopatie

Nikotín obsiahnutý v dyme

 • zužuje cievy dôsledkom čoho sa zrýchľuje srdcová činnosť - rozvoj diabetickej makroangiopatie, vznik srdcovo-cievnych ochorení
 • spomaľuje krvný obeh a tkanivá nie sú dostatočne okysličené - rozvoj diabetickej makroangiopatie, vznik srdcovo-cievnych ochorení
 • zvyšuje tlak krvi - rozvoj diabetickej makroangiopatie, vznik srdcovo-cievnych ochorení
 • spomaľuje prechod nervových vzruchov cez nervové uzly – človek má spomalené reakcie, zhoršuje sa diabetická neuropatia

Oxid uhoľnatý /CO/ - zlučuje sa s hemoglobínom a vytvára s ním karbonylhemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka v podobe oxyhemoglobínu z pľúc do tkanív. Väzba oxidu uhoľnatého na hemoglobín je oveľa silnejšia ako s kyslíkom.

Chemické karcinogény – spôsobujú vznik rakoviny   

Alkohol a chronické komplikácie diabetu 

Alkohol u diabetikov spôsobuje akútne komplikácie, kedy je diabetik ohrozený na živote. Odbúravanie alkoholu z organizmu prebieha v pečeni, ktorá potom nedokáže zabezpečiť glukózu pre mozog. Mozog bez kyslíka a bez glukózy nedokáže fungovať - nastáva hypoglykémia /nízke hodnoty glykémie/.

Alkohol však zhoršuje aj chronické komplikácie. Obsahuje veľké množstvo kalórii /prázdnych kalórii/, vrátane sacharidov, ktoré glykémiu zvyšujú. Neodporúča sa dopichovať inzulín. Po čase glykémia začne klesať, keď pečeň začne odbúravať alkohol z tela a nebude schopná zabezpečiť glukózu pre organizmus. Nastáva dekompenzácia diabetu – striedanie vysokých glykémii s veľmi nízkymi. Vysoké glykémie sú prvotnou príčinou všetkých chronických komplikácií diabetu.

Fyzická aktivita a chronické komplikácie diabetu

Nedostatok pohybu napomáha chronickým komplikáciám. Fyzická aktivita znižuje

 • glykémiu
 • tuky a cholesterol
 • množstvo potrebného inzulínu /veľa inzulínu je pre cievy rovnako nebezpečné ako cholesterol/

Všetky spomínané faktory spôsobujú diabetickú angiopatiu, z ktorej sa potom rozvinú všetky ďalšie chronické komplikácie. 

Zdroj:

 1. prof. MUDr. Jaroslav Páv, DrSc.: Klinická diabetologie
 2. doc. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., MUDr. Peter Strmeň, CSc., MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Juraj Vozár, CSc.: Diabetická nefropatia, retinopatia, neuropatia 
 3. doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.: Diabetická angiopatia https://www.bmj.sk
 4. https://www.chemicke-listy.cz/
 5. https://www.skp-casopis.sk
 6. https://www.eufic.org
 7. https://cs.wikipedia.org
 8. https://www.zdravie.sk

Odborné články a odborná literatúra:

 1. Peter Gavorník, Andrej Dukát, Ľudovít Gašpar, Gabriela Gubo, Naďa Bežillová, Martina Kováčová, Eva Gavorníková, Anna Petrášová, Iveta Gašparová, Lujza Sabolová, Marek Kučera, Katarína Kusendová, Alena Uhrinová, Matej Bendžala, Dáša Mesárošová - Komplexná starostlivosť o diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou
 2. doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.: Diabetická angiopatia
 3. Angiológia 1 pre všeobecných praktických lekárov – Flebológia. – doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof./ 1. vyd. Vydavateľstvo Dr. Josef Raabe. Bratislava 2013: 125.  ISBN 978-80-8140-083-4/
 4. Angiológia 2 pre všeobecných praktických lekárov – Arteriológia. – doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof. /1. vyd.  Vydavateľstvo Dr. Josef Raabe. Bratislava 2014: 174.  ISBN 978-80-8140-168-8/
 5. MUDr. Daša Mesárošová, PhD., MUDr. Eva Hirnerová, PhD., doc. MUDr. Boris Krahulec, Csc.: Artériová hypertenzia u diabetikov
 6. MUDr. Miron Petrašovič, CSc.: Reverzná arterializácia vén predkolenia a nohy – predposledná možnosť záchrany diabetickej nohy v štádiu kritickej končatinovej ischémie
 7. doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., prof. MUDr. Ján Murín, CSc.: Diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie
 8. doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.: Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
 9. doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D., prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.: Cévní mozkové příhody u diabetiků