Chronické komplikácie diabetu

Vznikajú následkom dlhodobo, zle kompenzovanej liečbe diabetu. 

Príčiny chronických komplikácií diabetu

 • vysoké hladiny glykémie v krvi - hyperglykémia
 • vysoké hodnoty tukov /hyperlipidémia/ a cholesterolu /hypercholesterolemia/ v krvi
 • vysoký krvný tlak - /hypertenzia 160/95 mmHg a viac/
 • fajčenie 
 • konzumácia alkoholu 
 • nedostatok pohybu

Vysoká hladina cukru v krvi /hyperglykémia/

Pri vysokých glykémiách prebieha glykácia oveľa intenzívnejšie, ako keď je glykémia v norme. Glykácia je neenzymatická väzba molekuly cukru s bielkovinami. Koncové produkty tejto rekcie sú označované ako AGEs /Advanced Glycation Endproducts/. Hromadením týchto produktov dochádza k zhrubnutiu cievnej steny a strate jej elasticity ako aj zužovaniu ciev s následným zvýšením krvného tlaku. Tieto produkty sa tvoria aj v zdravom organizme a prispievajú k starnutiu organizmu. U diabetikov, ktorí majú dlhodobo zvýšenú hladinu cukru v krvi tieto produkty prispievajú k predčasnému poškodeniu organizmu výsledkom čoho sú diabetické komplikácie. Ako prvé sú poškodené cievy, ktorými je krv dopravovaná k jednotlivým orgánom - vzniká diabetická angiopatia, z nech vychádzajú ostatné chronické komplikácie diabetu, keď sú poškodené samotné orgány - diabetická retinopatia /postihnuté sú oči/, diabetická nefropatia /postihnuté sú obličky/, diabetická neuropatia /postihnutý je nervový systém/, diabetická noha, ale aj iné, menej závažné komplikácie: diabetická dermopatia /postihnutá je koža/, diabetická myopatia /postihnuté sú svaly/, diabetická osteoartropatia /postihnuté sú kosti a kĺby/.

Medzi bielkoviny, na ktoré sa môže naviazať cukor patria 
 • hemoglobín (červené krvné farbivo) - vzniká glykovaný hemoglobín, ktorý nedokáže dopraviť kyslík ku tkanivám. Tieto tkanivá sú potom slabo okysličené. Tkanivo sa začína brániť tvorbou nových ciev, ktorých steny sú slabé, presakujú a praskajú - nastáva krvácanie do tkaniva.
 • kolagén (základná stavebná hmota podporných tkanív) - vyskytuje sa vo viacerých typochn najčastejšie I. - V.:
  • typ I.  /tvorí ho až 90% všetkého kolagénu/ vyskytuje sa v pokožke, šľachách, kostiach, zuboch, 
  • typ II. - vyskytuje sa v chrupavkách
  • typ III. - kolagén embryonálneho vývoja, neskôr je nahradený kolagénom typu I.
   • pri glykácii sa pevný typ III mení na krehkejší kolagén typu I. – pleť je menej pružná a  vznikajú vrásky
  • typ IV. nachádza sa v bazálnych memebránach epitelov
  • typ V. - nachádza sa v stene krvných ciev
 • elastín (vyskytuje sa v cievach, väzoch, koži, šľachách) – podobne ako pri kolagéne, glykáciou elastínu je pleť menej pružná a vznikajú vrásky
 • keratín (základná zložka vlasov, nechtov, chlpov), 
 • myelínové pošvy nervových buniek
 • lipoproteíny (tvoria súčasť bunkových membrán, cytoplazmy buniek, krvnej plazmy - patrí sem cholesterol), 
 • enzýmy (katalyzujú takmer všetky biochemické reakcie v organizme), 
 • DNA (Deoxyribonukleová kyselina - nositeľka genetickej informácie)
 • aminofosfolipidy biologických membrán.

Účinky produktov AGEs tlmia vitamíny B1 a B6, antioxidanty a vitamíny C, A, E.

Glykácia prebieha aj pri tukoch a nukleových kyselinách. Pri reakcii s tukmi /lipooxidácii/ vznikajú výsledné produkty označované ako  ALEs.

Produkty AGEs, ALEs, vysoké hodnoty cukrov a tukov v krvi poškodzujú vrodenú imunitu následkom čoho vznikajú neadekvátne zápalové reakcie. 

AGEs prijaté potravou

Glykácia bielkovín môže prebiehať nielen vo vnútri organizmu /urýchlená vysokou glykémiou/, ale aj mimo neho pri tepelnom spracovaní potravín. Medzi takéto úpravy potravín patrí karamelizácia, vyprážanie a pečenie pri teplote vyššej ako 120°C, alebo pridávanie cukru do pečiva, zemiakových hranolčekov, zemiakových lupienkov, krekerov, keksoch za účelom získania hnedej farby. Pri takýchto úpravách potravín prebiehajú Maillardové reakcie /už spomínané neenzymatické spojenie cukru s bielkovinou/, pričom vzniká akrylamid. Množstvo vzniknutého akrylamidu závisí od druhu potraviny, výške teploty a dĺžke pôsobenia teploty. Vyššie množstvá akrylamidu môžu spôsobiť nervové poškodenia - zhoršujú diabetickú neuropatiu. Vhodnejšia úprava potravín je verenie a dusenie v pare, kedy akrylamid nevzniká.

Takéto AGEs /vzniknuté pri úprave potravy/ sú pre organizmus rovnako nebezpečné ako AGEs vzniknuté vo vnútri organizmu.

Hodnoty glykovaného hemoglobínu HbA1c (podľa DCCT)

 • fyziologické hodnoty zdravých ľudí 4,0% - 5,9%
 • bežné riziko HbA1c < 6,5 %
 • makrovaskulárne riziko /makroangiopatia - ateroskleróza, kôrnatenie veľkých a stredných ciev/ HbA1c > 6,5 %
 • mikrovaskulárne riziko /mikroangiopatia - nefropatia, retinopatia, neuropatia/ HbA1c > 7,5 %. Ide o zhrubnutie bazálnej membrány drobných ciev, kapilár, prekapilár, arteriol a venúl. Týka sa to všetkých buniek do ktorých glukóza preniká samovoľne /nemajú inzulínové receptory ako majú bunky svalové, tukové a epiteliálne/. 

Vysoké hladiny tukov /hyperlipidémia/ a cholesterolu /hypercholesterolémia/

Vysoké hodnoty tukov a LDL cholesterolu prispievajú k ateroskleróze ciev, pri ktorej sa do endotelu cievnej steny ukladajú "aterosklerotické plaky" a dochádza k ischémií - zníženej priechodnosti ciev, pričom sa znižuje prietok krvi a dochádza k nedokrveniu tkaniva /hypoxii/.

Ak sa na "aterosklerotických plakoch" vytvorí krvná zrazenina dôjde k celkovému upchatiu cievy a následnému odumretiu tkaniva /nekróze/.

Odporúčané hodnoty tukov, cholesterolu a krvného tlaku

 • TG triglyceridy /TAG triacylglyceroly/ < 1,7 mmol/l
 • Celkový cholesterol < 5 mmol/l
 • LDL cholesterol "zlý cholesterol" < 1,8 mmol/l
 • HDL cholesterol "dobrý cholesterol" > 1,4 mmol/l u mužov
 • HDL cholesterol "dobrý cholesterol" > 1,6 mmol/l u žien
 • Tlak krvi: 100 - 120 / 60 - 80 mmHg

Fajčenie u diabetikov

Fajčenie je hlavnou príčinou srdcovo-cievnych ochorení a mozgovej porážky. 

Dôsledky fajčenia u diabetikov:

Látky obsiahnuté v dyme /cigaretový dym obsahuje viac ako 4000 látok vo forme častíc a plynov, najškodlivejšie sú: nikotín, oxid uhoľnatý a chemické karcinogény /

 • poškodzujú cievny endotel čím napomáhajú ateroskleróze - vznik  diabetickej angiopatie 
 • zvyšujú hladinu fibrinogénu a počet krvných doštičiek čo vedie k zvýšeniu viskozity krvi a tvorbe krvných zrazenín - vznik tromboembólie
 • ničia riasinky, ktoré pokrývajú dýchacie cesty a zabezpečujú ich čistenie – dôsledkom toho sú dýchacie cesty podráždené a je zvýšená tvorba hlienu, ktorý sa ťažšie odstraňuje - choroby pľúc
 • zvyšuje sa celkový cholesterol v krvi, fajčiari majú nižší HDL cholesterol „dobrý cholesterol“ - rozvoj diabetickej angiopatie

Nikotín obsiahnutý v dyme

 • zužuje cievy dôsledkom čoho sa zrýchľuje srdcová činnosť - rozvoj diabetickej makroangiopatie, vznik srdcovo-cievnych ochorení
 • spomaľuje krvný obeh a tkanivá nie sú dostatočne okysličené - rozvoj diabetickej makroangiopatie, vznik srdcovo-cievnych ochorení
 • zvyšuje tlak krvi - rozvoj diabetickej makroangiopatie, vznik srdcovo-cievnych ochorení
 • spomaľuje prechod nervových vzruchov cez nervové uzly – človek má spomalené reakcie, zhoršuje sa diabetická neuropatia

Oxid uhoľnatý /CO/ - zlučuje sa s hemoglobínom a vytvára s ním karbonylhemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka v podobe oxyhemoglobínu z pľúc do tkanív. Väzba oxidu uhoľnatého na hemoglobín je oveľa silnejšia ako s kyslíkom.

Chemické karcinogény – spôsobujú vznik rakoviny   

Alkohol a chronické komplikácie diabetu 

Alkohol u diabetikov spôsobuje akútne komplikácie, kedy je diabetik ohrozený na živote. Odbúravanie alkoholu z organizmu prebieha v pečeni, ktorá potom nedokáže zabezpečiť glukózu pre mozog. Mozog bez kyslíka a bez glukózy nedokáže fungovať - nastáva hypoglykémia /nízke hodnoty glykémie/.

Alkohol však zhoršuje aj chronické komplikácie. Obsahuje veľké množstvo kalórii /prázdnych kalórii/, vrátane sacharidov, ktoré glykémiu zvyšujú. Neodporúča sa dopichovať inzulín. Po čase glykémia začne klesať, keď pečeň začne odbúravať alkohol z tela a nebude schopná zabezpečiť glukózu pre organizmus. Nastáva dekompenzácia diabetu – striedanie vysokých glykémii s veľmi nízkymi. Vysoké glykémie sú prvotnou príčinou všetkých chronických komplikácií diabetu.

Fyzická aktivita a chronické komplikácie diabetu

Nedostatok pohybu napomáha chronickým komplikáciám. Fyzická aktivita znižuje

 • glykémiu
 • tuky a cholesterol
 • množstvo potrebného inzulínu /veľa inzulínu je pre cievy rovnako nebezpečné ako cholesterol/

Všetky spomínané faktory spôsobujú diabetickú angiopatiu, z ktorej sa potom rozvinú všetky ďalšie chronické komplikácie. 

Zdroj:

 1. prof. MUDr. Jaroslav Páv, DrSc.: Klinická diabetologie
 2. doc. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., MUDr. Peter Strmeň, CSc., MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Juraj Vozár, CSc.: Diabetická nefropatia, retinopatia, neuropatia 
 3. doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.: Diabetická angiopatia https://www.bmj.sk
 4. https://www.chemicke-listy.cz/
 5. https://www.skp-casopis.sk
 6. https://www.eufic.org
 7. https://cs.wikipedia.org
 8. https://www.zdravie.sk
Na stránke sa pracuje