Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov

Pomôcky na aplikáciu inzulínu

V súčasnosti sa používajú okrem inzulínových striekačiek predovšetkým inzulínové perá a inzulínové pumpy.

Inzulínové pero

Inzulínové perá

Výhody pera:

 • prevádzka inzulínového pera je finančne oveľa menej náročná ako pumpa 
 • pumpu je nutné mať skoro celý deň napojenú, pero sa použije a odloží
 • pri pumpe môže dôjsť k nefunkčnosti kanyly alebo hadičky, ktoré sa môžu upchať, alebo nejako inak znemožniť výdaj inzulínu. Po čase dôjde ku ketoacidóze /nedostatkom inzulínu sa začnú spaľovať tuky/ - dá sa tomu predísť častejšími kontrolami glykémii. Pri perách k takémuto upchatiu nedochádza.
 • nárast hmotnosti - pri pumpe vďaka možnosti korekčného bolusu sa predchádza hyperglykémii, cukor sa nevylúči z tela, ale spracuje a uloží vo forme tukových zásob. S perami sa korekčný bolus využíva oveľa menej
 • s perami nedochádza k zápalom v mieste vpichu, /tie miesta sa menia/, kanyla je napichnutá na jednom mieste 2 - 4 dni

Inzulínové perá na Slovenkom trhu:

Firma Inzulínové pero na opakované použitie  Náplne Pre inzulíny Jednorázové naplnené perá - naplnené inzulínom
Eli Lilly HumaPen SAVVIO manuál
dávkovanie po 1 IU

HumaPen LUXURA HD manuál
dávkovanie po 0,5 IU
Náplň
Cartridge
3 ml
Humalog 100
Humulin R
Humulin N
Humalog Mix 25
Humalog Mix 50
Humulin M3
Abasaglar
KwikPen Abasaglar
Humalog 100
Humalog 200
Humalog Mix 25
Humalog Mix 50
Novo Nordisk NovoPen 4 manuál
dávkovanie po 1 IU

NovoPen Echo návod video
s pamäťou poslednej dávky
dávkovanie po 0,5 IU
Penfill
3 ml
NovoRapid
Actrapid 100
Insulatard 100
Levemir
FlexPen NovoRapid
Levemir
NovoMix 30
FlexTouch Tresiba 100
Naplnené pero Xultophy 100
Sanofi-Aventis ClikSTAR manuál
dávkovanie po 1 IU
Náplň
3 ml
Apidra
Lantus
SoloStar 
manuál
Apidra
Insuman Rapid
Insuman Basal
Lantus
Toujeo 300
Insuman Comb 25
JuniorSTAR 
dávkovanie po 0,5 IU
Apidra
Lantus
Insuman
OWEN MULFORD LTD. INSUPEN...viac
dávkovanie po 1 IU
Náplň
3 ml
Je určený pre zásobníky
 inzulínu v
100% koncentrácii
   

Lipodystrofia - vyskytuje sa hlavne u žien. Tvoria sa zmeny v rozvrstvení podkožného tuku. Príčiny lipodystrofie:

 • aplikácia inzulínu do jedného miesta
 • tvorba protilátok proti inzulínu

Inzulínová pumpa                                   

Výhody inzulínovej pumpy:

 • flexibilnejší časový režim
 • menej vpichov /kanylu je potrebné meniť za 2 - 4 dni/
 • menej hypoglykémii - bolusové dávky je možné podávať vo veľmi malých dávkach až 0,025 jednotky /s perom je to 0,5 jednotky/, je možné upravovať aj bazálnu dávku /s perom pichnutý bazál už zmeniť nie je možné/
 • menej celkového množstva inzulínu na deň - o 15 - 20 %
 • lepšia kompenzácia diabetu - inzulínový režim je možné nastaviť každému diabetikovi na mieru, korigovať to možno aj v priebehu dňa
 • predchádzanie "Down fenoménu" - vysokým glykémiám v ranných hodinách - na pumpe je možné nastaviť bazál pre každú hodinu osobitne, v ranných hodinách sa preto nastaví vyšší výdaj inzulínu
 • ľahšie športovanie - pumpu je možné odpojiť, alebo znížiť na určitý čas bazálnu dávku
 • ľahšie stravovanie - možnosť voľby výdaja bolusu:
  • normálny bolus, teda celá dávka podaná naraz
  • rozložený bolus, v prípade ťažšie stráviteľnejšej potravy, kedy sa potrava zdržuje v žalúdku, diabetik sa dostane do hypa a neskôr po niekoľkých hodinách, keď sa už potrava spracuje, glykémia vyskočí veľmi vysoko /reakcia na predchádzajúce hypo a momentálne už žiadny bolusový inzulín v organizme/
  • kombinovaný bolus /normálny + rozložený/ - časť dávky sa vydá naraz a zvyšok za určitú dobu, ktorú si diabetik sám nastaví

Inzulínové pumpy používané v súčasnosti na Slovensku

Inzulínové režimy

 • konvenčná inzulínová liečba: 1 - 3 dávky inzulínu denne
 • intenzifikovaná inzulínová liečba IIT  (Intensive Insulin Therapy): bazálna dávka 1x - 2x + bolusové dávky 3x až ?x
 • liečba pomocou inzulínovej pumpy CSII (Continuous Subcutaneous Insulin Infusion)

Pomôcky na kontrolu glykémie

Glukomer a senzor sa používajú  u  diabetikov v rámci  nevyhnutnej pravidelnej kontroly  glykémie – invazívny monitoring glykémie /dochádza k porušeniu tkaniva/.

Glukomer

AP-plus odberové miestaPomocou glukomera vykonávajú diabetici v domácich podmienkach selfmonitoring /meranie glykémie/. Glukomer  sa  používa na meranie glykémie v kapilárnej krvi.Miesta odberu krvi sú najčastejšie končeky prstov alebo alternatívne miesta na dlani a predlaktí. Alternatívne miesto testovania by malo byť bez chlpov, žiliek a bez znamienok – môže byť použité iba pri ustálenej úrovni hladiny krvnej glukózy /podľa užívateľských príručiek najskôr 2 hodiny po podaní inzulínu, po jedle alebo po cvičení/. Miesta vpichu je potrebné premasírovať, aby sa zvýšil prietok krvi.

Na odber krvi sa používajú odberové /lancetové/  perá. Na týchto perách  je možné nastaviť hĺbku vpichu. Potrebné množstvo krvi je väčšinou 0,5 -0,6 µl, doba merania 5 – 6 sekúnd. Správnosť merania glukomera je možné overiť použitím kontrolného roztoku, ktorého koncentrácia glukózy je známa.

Princíp merania glukomerov 2. generácie – elektrochemické /pomocou biosenzora/

Glukóza obsiahnutá vo vzorke krvi reaguje s enzýmom /glukózooxidázou GOD, FAD-GDH alebo GDH‑PQQ/ na testovacom prúžku, čím sa vytvára neškodný rovnomerný elektrický prúd. Ten je pomocou glukomera zmeraný a zobrazený ako úroveň hladiny glukózy v krvi. Sila týchto prúdov sa mení s koncentráciou glukózy vo vzorke krvi. Výsledok je málo citlivý k zmene objemu vzorky, ale môže byť ovplyvnený zložením krvi. Okrem toho, že glukomer zmerá glykémiu a výsledok zobrazí na displeji, môže výsledok automaticky odoslať pumpe. V pamäti glukomera sa uchovávajú výsledky posledných 200 /Fimetest/ až 1000 meraní /FreeStyle Optium Neo/ a tiež priemery posledných 7, 14 alebo 30 dní /podľa typu glukomera/. Glukomer a senzor pracujú na rovnakom elektrochemickom princípe.

Kategorizované glukomery na Slovensku

Kategorizované glukomery používané na Slovensku:

 • Glukomer na meranie glykémie – Contour Link set, Contour TS set, Contour Plus, Rightest GM 550, FORA Diamond Prima DM10, FORA Diamond Mini DM30, Evolution plus, Finetest, Finetest Premium, GluNEO, GluNEO Lite, OneTouch Select Plus Flex, OneTouch Select, Wellion Calla light Blackberry, Accu-Chek Active Kit, Accu-Chek Performa, TD – 4116 Next, TD – 4235 Mini, AP-Plus set, SD CodeFree, SD CHECK GOLD
 • Glukomer na meranie glykémie s hlasovým výstupom – Wellion Calla Dialog, SensoCard Plus
 • Glukomer na meranie glykémie a cholesterolu – Wellion LUNA duo s príslušenstvom
 • Glukomer na meranie glykémie a ketolátok /β-hydroxybutyrát/ – FreeStyle Optium Neo, FreeStyle Optium – súprava
 • Glukomery porovnanie

Senzor – nepretržitý /kontinuálny/ monitoring glykémií /CGM/

Senzor meria hladiny glykémií v medzibunkovej /intersticiálnej/ tekutine. Tieto glykémie sú iba informačné, nezhodujú sa s glykémiami nameranými glukomerom  a nemôžu sa používať na úpravu liečby. Najvyššie rozdiely medzi nameranými hodnotami  senzorom a glukomerom sú po jedle, po podaní bolusu a pri fyzickej aktivite /pri športovej činnosti sa neodporúča spoliehať na senzor/.  Pomocou glukózového senzora je možný kontinuálny monitoring glykémií /CGM/, ktorý poskytne počas 24 hodín 288 údajov /hodnôt glykémie/ priamo pumpe alebo prijímaču /každých 5 minút/.

Princíp merania senzorom

Senzor pracuje na princípe elektrochemickej reakcie s glukózou. Enzým v senzore, glukózooxidázou, umožní premenu glukózy na elektrický signál. Vysielač nepretržite meria signál glukózy a vysiela ho bezdrôtovo vysokofrekvenčnými vlnami (VF) do prijímača každých 5 minút. Prijímač prevádza signál zo senzoru na hodnotu glukózy, ktorú vidí užívateľ na displeji.

 • Kontinuálny monitoring /CGM/ pomocou glukózového senzora, ktorý môže byť napojený na pumpu /pumpy: MiniMed Paradigm VeoMiniMed 640G/. V takom prípade údaje zo senzora sa prenášajú priamo do pumpy, a tá v prípade, že glykémia je nízka zastaví podávanie inzulínu z pumpy.
 • Kontinuálny monitoring /CGM/ pomocou glukózového senzora, bez napojenia na pumpu /DexCom/

Dexcom G4Kontinuálne monitorovanie glukózy ...viac na stránke - príručka a stiahnutie "Účelom tejto príručky je pomôcť Vám aj iným, ktorí majú diabetes, aby mohli používať kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM) a riadiť svoj diabetes. Táto dôležitá a priekopnícka vzdelávacia iniciatíva je spoločnou prácou s názvom Kontrolujte svoj diabetes (501c3) autorov MUDr. Stevena V. Edelmana a MUDr. Timothyho S. Baileyho. Neobmedzený vzdelávací grant poskytla firma DexCom, Inc. na uľahčenie jej spracovania."

 

Kontinuálny monitoring glykémií /CGM/ – nevyhnutné zariadenia:

 • snímač – glukózový senzor, zavádza sa pod kožu /zvyčajne na dobu 7 dní/
 • vysielač /transmitter/ – opakovane použiteľné zariadenie, ktoré bezdrôtovo odosiela namerané údaje senzorom do prijímača
 • prijímač alebo inzulínová pumpa /MiniMed Paradigm Veo, MiniMed 640G/ – prijíma a zobrazuje informáciu o glykémií. V prípade, že sa údaje prenášajú do pumpy a  glykémia bude nízka,  pumpa zastaví podávanie inzulínu.

Zavedenie senzoraZavedenie senzora

 • 5 centimetrov od pupka
 • 2,5 centimetra od miesta zavedenia infúznej súpravy, kde je do tela podávaný inzulín pumpou
 • 2,5 centimetra od miesta, kde sú podávané injekcie inzulínu – inzulínovým perom

Kalibrácia senzora

 • Do 2 hodín od pripojenia vysielača k senzoru a zahájenia doby inicializácie.
 • Každých 6 hodín v priebehu prvého dňa zavedenia senzora.
 • Každých 12 hodín po celú dobu životnosti senzora.
 • Optimálna presnosť sa dosiahne kalibráciou 3 – 4 krát denne /najlepšie pred jedlom, pred bolusom/.

Výhody kontinuálneho monitoringu glykémií /CGM/

 • zníženie počtu hypoglykémií a hyperglykémií
 • zníženie rizika srdcových arytmií – hypoglykémia u diabetikov 1. typu je spojená s predlžovaním QT intervalu na EKG a tiež vedie k zvýšeniu plazmatických hladín katecholamínov /adrenalín, noradrenalín, dopamín/ a zníženiu koncentrácie draslíka, čo môže  zosilniť srdcové arytmie u diabetikov
 • zníženie hodnôt HbA1c /asi o 1 %/ – zníženie rizika vzniku chronických komplikácií diabetu /angiopatia, retinopatia, neuropatia, nefropatia…/

Nevýhody senzora

V mieste priloženia prístroja sa môžu tvoriť pľuzgiere, mierny opuch, mierne podráždenie, miesto môže začervenať, prípadne môže dôjsť miernemu krvácaniu.

Kontraindikácie CGM:

 • Pri vyšetrení pomocou röntgenu (RTG), magnetickej rezonancie (MRI) alebo počítačového tomografu (CT), prípadne iný druh diagnostického snímkovania s nevyhnutnou dávkou radiácie  – snímač, vysielač a prijímač je potrebné umiestniť mimo testovania.
 • Pri cestovaní lietadlom je potrebné zastaviť bezdrôtovú komunikáciu medzi vysielačom a prijímačom.
 • Pri používaní liekov s obsahom paracetamolu môžu byť namerane glykémie falošne zvýšené /DexCom/.

Neinvazívny monitoring glykémií

Neinvazívny monitoring glykémii

Pri používaní glukomera /odbere vzorky krvi/ alebo zavádzaní senzora pod kožu je potrebné porušiť kožné tkanivo – glukomer a senzor patria medzi invazívny monitoring glykémií. Pri neinvazívnom monitoringu je možné zmerať alebo sledovať glykémiu bez porušenia kožného tkaniva. Patria sem

Hoci takýmto zariadeniam patrí budúcnosť, doposiaľ nie sú bežne dostupné. Takže diabetici, keď chcú byť dobre kompenzovaní, musia používať glukomer a senzor.

Zdroj:

 1. https://www.lilly.sk
 2. https://kategorizacia.mzsr.sk
 3. https://www.majorbio.com.tw
 4. https://www.med.muni.cz
 5. https://www.medtronic-diabetes.sk
 6. https://www.aimport.cz
 7. https://www.skp-casopis.sk
 8. https://www.diabeticglucosewatch.com