Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Diabetes mellitus  2. typu 

Diagnostické kritéria pre diabetes mellitus 2. typu

  • Glykémia nalačno FPG ≥ 7,0 mmol/l
  • Glykémia po 2 hodinách oGTT ≥ 11,1 mmol/l
  • Náhodné zistenie glykémie ≥ 11,1 mmol/l u pacientov s typickými symptómami hyperglykémie

Rozdiely v klinickom obraze u DM1 a DM2 (Rybka et al., 2006)

  Diabetes melitus 1. typu (DM1) Diabetes mellitus 2. typu (DM2)
Diabetes v rodine menej často často
Vek vzniku < 30 – 40 rokov > 30 – 40 rokov
Telesná stavba štíhly obézny
Nástup choroby náhly pozvoľný
Endogénna sekrécia inzulínu nízka až nulová normálna až zvýšená
Glykémia zvýšená zvýšená
Glukóza v moči (glykozúria) áno áno
Sklon k rozvoju ketoacidózy áno nie
Závislosť na podávaní inzulínu zvonku áno nie
Frekvencia novodiagnostikovaných prípadov ~ 15 % ~ 85 %
Komplikácie časté časté

 

 

 

 

Zdroj: