Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

Diasport - diabetes mellitus a šport

Diabetes mellitus /cukrovka/ je chronické ochorenie, ktoré pozorovali už najstaršie civilizácie v povodí rieky Níl. V súčasnosti podľa Medzinárodnej diabetickej federácie IDF /International Diabetes Federation/ žije na svete asi 463 miliónov ľudí s týmto ochorením.

Na Slovensku bolo v roku 2018 diagnostikovaných  355 895 ľudí s diabetes mellitus, z toho:

  • 26 884 diabetes mellitus 1. typu /DM 1/
  • 323 897 diabetes mellitus 2. typu /DM 2/

Diabetes mellitus 1. typu na SlovenskuDiabetes mellitus 2. typu na Slovensku

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií  nczisk.sk 

Fyzická aktivita

Fyzická aktivita /kam patrí aj šport/ je neoddeliteľnou súčasťou liečby všetkých typov cukrovky. Medzi priaznivé účinky fyzickej aktivity pre organizmus patrí:

  • pri fyzickej aktivite dochádza k zvýšenému výdaju energie spaľovaním tukov, čím sa zabráni obezite 
  • zníženie kardiovaskulárnych ochorení /infarkt myokardu, mozgové príhody/
  • prevencia pred vysokým krvným tlakom /hypertenzia/
  • zlepšuje sa trávenie a činnosť čriev /prevencia zápchy/
  • zníženie rizika vzniku rakoviny  prsníka, prostaty,  hrubého čreva
  • prevencia osteoporózy - zlepšuje sa mineralizácia kostí /ukladaním vápnika/
  • posilňuje sa svalstvo
  • zvyšuje sa celková výkonnosť organizmu

Nedostatok fyzickej aktivity môže viesť k vzniku cukrovky 2. typu. V prípade už existujúcej cukrovky 1. alebo 2. typu, nedostatok pohybu urýchli nástup chronických komplikácií.