Diabetici na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach

Diabetici súťažia vždy spolu so zdravými bežcami. Zdolávajú nielen kilometre, ale aj súboj s glykémiou, ktorý nie je vždy ľahký. Presný počet diabetikov je ťažko zistiť. Z dostupných zdrojov bola vytvorená nasledujúca štatistika účasti diabetikov 1. typu na Košickom maratóne a polmaratóne od roku 1990. 

  Maratón Polmaratón
Rok Počet mužov  Dosiahnutý čas Vek bežca Počet žien Dosiahnutý čas Vek bežkyne Počet mužov Dosiahnutý čas Vek bežca Počet žien Dosiahnutý čas Vek bežkyne
30.09.1990       1 4:11:30 21            
06.10.1996             1 1:53:18 50      
04.10.1997             1 1:58:51 51 1 1:58:50 28
04.10.1998 1 3:54:33 52             1 1:44:07 29
03.10.1999       1 3:42:41 30           .
01.10.2000             1 1:47:39 54 1 1:41:30 .31
07.10.2001 1 4:23:33 55                 .
06.10.2002 1 4:01:38 56                 .
05.10.2003             1 1:51:41 57 1 1:40:55 34
03.10.2004 1 3:34:46 26       1 1:54:15 58      
02.10.2005 1 3:41:09 27       1 1:59:06 59      
01.10.2006 1 3:34:57 28       1 2:05:12 60 1 1:50:49 37
07.10.2007 1 3:35:13 29       1 1:59:23 61      
05.10.2008 1 3:29:51 30                  
04.10.2009 1 3:46:39 31             1 1:51:17 40
03.10.2010 1 3:57:46 32             1 1:49:17 41
02.10.2011 1 4:15:10 33             1 1:50:58 42
07.10.2012 1 3:52:54 34             1 1:56:51 43
06.10.2013 1 3:50:41 35       1 2:23:23 67      
05.10.2014 2 3:49:09
5:14:50
36
44
      1 2:26:57 68 1 2:15:47 27
04.10.2015 2 3:47:49
4:41:31
37
45
      1 2:19:42 69 1 1:58:54 39
02.10.2016 1 3:54:23         2 2:07:48
2:25:18
46
70
1 1:47:58 40.
01.10.2017 1 3:52:42 39 2 3:54:27
4:35:00
41
31
1 2:40:23 71 1 1:54:40 48
07.10.2018 1 3:57:34 40 2 4:06:22
4:10:21
32
42
1 2:50:54 72 2 1:57:07
2:00:25
47
49

V prípade, že sa diabetik 1. typu, ktorý absolvoval Medzinárodný maratón mieru v Košiciach v štatistike nenájde, môže nás kontaktovať cez e-mail: diasportsk@gmail.com 

Na stránke sa pracuje