Inzulín ako doping

01.04.2016 14:31

Inzulín ako dopingová látka (S4)

V roku 1998 sa lekár, ktorý sprevádzal ruský olympijský tím, obrátil na Medzinárodný olympijský výbor (MOV) s otázkou, či je použitie inzulínu povolené aj pre športovcov, ktorým nebola diagnostikovaná cukrovka. MOV krátko na to zaradil inzulín do Zoznamu zakázaných látok. /Zdroj: antidoping.sk/

Terapeutická výnimka (TUE)

Športovci s chronickými diagnózami akými sú diabetes mellitus, astma, vysoký krvný tlak a ďalšie, musia požiadať Antidopingovú agentúru Slovenskej republiky (ADA SR) o udelenie terapeutickej výnimky (TUE).

O udelenie terapeutickej výnimky si musia žiadať športovci, ktorí sú zaradení v niektorom z troch registrov pre  testovanie:

 • Medzinárodný register pre testovanie (IRTP)
 • Národný register pre testovanie (NRTP)
 • Základný register pre testovanie (BRTP)

Doba platnosti terapeutickej výnimky u diabetika je 10 rokov s každoročným preskúmaním zdravotného stavu. Všetky nálady spojené s udelením terapeutickej výnimky nesie športovec. Cena udelenia terapeutickej výnimky na Slovensku je 60 EÚR. /Zdroj: antidoping.sk/

Rekreační  športovci

Ak antidopingová organizácia rozhodne o odbere vzorky od osoby, ktorá nie je športovcom na medzinárodnej úrovni alebo národnej úrovni a táto osoba používa zakázanú látku alebo zakázanú metódu z terapeutických dôvodov, antidopingová organizácia jej môže povoliť podanie žiadosti o retroaktívnu TUE. /Svetový antidopingový Kódex 2015, článok 4.4.5/

V praxi to znamená, že športovci, ktorí nie sú evidovaní v Registri pre testovanie, nemusia vopred žiadať o udelenie TUE na zakázanú látku.

V prípade, že na nejakej súťaži im bude odobratá vzorka na dopingovú kontrolu, je ich povinnosťou uviesť svoju liečbu pri vypĺňaní formulára a následne pri nepriaznivom analytickom náleze môžu požiadať o udelenie TUE so spätnou platnosťou. Týmto sa vyhnú postihom spojeným s porušením antidopingových pravidiel:

7.3 Oznámenie po preskúmaní nepriaznivého analytického nálezu

Ak preskúmanie nepriaznivého analytického nálezu podľa článku 7.2 nepreukáže udelenie TUE alebo nepreukáže nárok na TUE podľa Medzinárodnej normy pre terapeutické výnimky alebo nepreukáže, že došlo k odchýlke, ktorá spôsobila nepriaznivý analytický nález, antidopingová organizácia bezodkladne informuje športovca spôsobom stanoveným článkoch 14.1.1 a 14.1.3 a v jej vlastných pravidlách. /Svetový antidopingový Kódex
2015, článok 7.3/

MUDr. Ľubomír GULAN

Odborný pracovník pre vzdelávanie, Antidopingová agentúra Slovenskej republiky

Overenie lieku na stránke ADA SR

Elektronické vzdelávanie

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky pripravila v spolupráci s firmou Triagonal projekt elektronického vzdelávania. V priebehu kurzu bude jednoduchou formou vysvetlená problematika dopingu a priebeh dopingovej kontroly a svoje vedomosti si následne môžete overiť v on-line kvíze. Na veľkých podujatiach je v súčasnosti podmienkou, aby zúčastnení športovci absolvovali vzdelávanie v oblasti antidopingu. Po úspešnom prejdení kurzu a kvízu dostanete certifikát, ktorý je akceptovaný väčšinou medzinárodných federácií, nakoľko aj ony majú kontrakt s uvedenou firmou. Elektronické vzdelávanie:  https://sada.triagonal.net/   

Vzdelávanie: 

Antidopingová agentúra Slovenskej republikyhttps://www.antidoping.sk
Vzdelávací kurz + test + certifikát  https://sada.triagonal.net/
 • Prvé kroky pri prevencii dopingu!...pdf súbor
 • Poďme si povedať o dopingu niečo viac!...pdf súbor
 • Biomedicínske vedľajšie účinky dopingu!...pdf súbor

Výsledky ankety z obdobia február - marec 2016:

 

Ste športovec - diabetik liečený inzulínom?

 • Áno: 17
 • Nie: 3
 • Celkový počet hlasov: 20

Vedeli ste, že inzulín patrí do zoznamu zakázaných látok svetového antidopingového kódexu, ktoré športovci nemôžu používať?

 • Áno: 7
 • Nie: 15
 • Celkový počet hlasov: 22

Ste športovec

 • Rekreačný: 18
 • Výkonnostný: 3
 • Vrcholový: 1
 • Celkový počet hlasov: 22

Vyjadrenie Antidopingovej agentúry SR: „Športovec môže byť testovaný na akejkoľvek súťaži. Inzulín je trvalo zakázaný, takže aj mimo súťaže.“ Aby diabetik mohol športovať, potrebuje požiadať ADA SR o terapeutickú výnimku, ktorej cena je 60 EÚR.

 • Súhlasíte s tým: 4
 • Je to nelogické, pretože aj inzulín, aj fyzická aktivita, sú nevyhnutnou súčasťou liečby diabetu. Voči diabetikom je to diskriminačné, aby si museli platiť za niečo, čo majú prikázané: 17 
 • Malo by sa to riešiť: 3
 • Celkový počet hlasov: 24

 

Na stránke sa pracuje