Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú na výrobe, preprave, distribúcii a predaji inzulínov a zdravotníckych pomôcok pre diabetikov v čase pandémie COVID-19. Thanks to all those involved in the production, distribution and sale of insulin and other medical devices for diabetics during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 základné informácie pre pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou) na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie

Základné informácie pre diabetikov na stránke Slovenskej diabetologickej asociácie...viac

 

História zdravotníckych pomôcok pre diabetikov

Medzi zdravotnícke pomôcky pre diabetikov patria pomôcky na aplikáciu inzulínu /striekačky, ihly, perá, pumpy/ a pomôcky, ktoré umožňujú skontrolovať aktuálnu hodnotu glykémie /glukomery, senzory/.

Inzulínové striekačky, inzulínové perá

 • Inzulínové striekačky a pero - NovoNordisk1924 – prvá striekačka zo skla /Becton Dickinson/
 • 1961 – prvá jednorazová plastová striekačka /Becton Dickinson/
 • 1970 – inzulínová striekačka s integrovanou ihlou /Becton Dickinson/
 • 1985 – Prvé inzulínové pero NovoPen /firma Novo Nordisk/
 • 1986 – Inzulínové perá československej výroby MADI – Manuálny dávkovač inzulínu /výrobca Meta Ostrava/. Minimálne množstvo podaného inzulínu boli 2 jednotky.
 • 2001 – Prvé inzulínové pero InnoLet pre ľudí so zhoršeným zrakom a obmedzenou zručnosťou /firma Novo Nordisk/

 

Inzulínové pumpy

Prvá inzulínová pumpa_doktor Arnold Kadish
 • 1963 – Prvá inzulínová pumpa
 • 1974 – Prvý prototyp prenosnej inzulínovej pumpy /navrhol Gérard Slama/. Po prvý krát ju použil John Pickup v roku 1978, druhým bol Harry Keen.
 • 1983 – Prototyp prvej československej inzulínovej pumpy, /výrobca FÚ ČSAV/
 • 1985 – Inzulínová pumpa IP 1003 československej výroby. Vo výrobnom družstve KOVO Brno ich vyrábali v rokoch 1985 – 1990.
 
 
 
 

Kontrola glykémie – testovacie prúžky, glukomery

 • 1964 – Firma Ames  zaviedla prvé prúžky na testovanie hladiny glukózy v krvi pomocou farebného kódu Dextrostix. Približne v rovnakom čase nemecká firma Boehringer Mannheim začala vyrábať prúžky Chemstrip bG.
 • 1968 – Prvý prototyp prenosného glukomera ARM  – vynálezca  Anton H. Clemens /firma Ames, v súčasnosti Bayer/
 • 1970 – Glukomer EYETONE /firma ARKRAY/ – skrátenie doby merania z 2 minút na 1 minútu

Evetone

 • 1971_september_14.  – Zavedenie glukomera pod názvom ARM /firma  Ames, v súčasnosti Bayer/ na trh. Vážil 1,2 kg, jeho cena bola okolo 495 $.

ARM glukomer

 • 1974 – Reflomat /výrobca Boehringer Mannheim/ – bolo potrebné menšie množstvo krvi 20 – 30 μl

Reflomat glukomer

 • 1980 – Dextrometer – prvý glukomer s digitálnym displejom
 • 1985 – Prvý glukomer s pamäťou Glucometer 2 with Memory /firma Bayer/

Prvý glukomer s pamäťou Ames-Glucometer-II

 • 1987 – Glukomer GlucoPen ExacTech s biosenzorom /firma MediSense/. Biosenzor je prúžok, na ktorý sa nanáša krv mimo glukomera, je potrebné menšie množstvo krvi, ktorá sa nestiera, čas testu je kratší.
 • 1999 – Neinvazívny monitoring glukózy – bez odberu krvi /vývoj začal už v roku 1975/. Glucowatch Biographer – náramkové hodinky, ktoré merajú glykémiu

Glukomery porovnanie:

 • Glukomery 1. generácie – stierateľné testovacie prúžky, bola možná aj vizuálna kontrola, ale výsledky sa líšili
 • Glukomery 2. generácie – testovacie prúžky nebolo potrebné stierať
 • Glukomery 3. generácie – testovacie prúžky merajú pomocou elektród
 • Glukomery 4. generácie – neinvazívna metóda, nie je potrebný odber krvi

Nepretržitý monitoring glykémie CGM – senzory

 • 1996 – Začiatok klinických štúdií s použitím senzora /firma Medtronic/
 • 1999 – Prvý, komerčne schválený CGM systém – kontinuálny monitoring glykémie /MiniMed/
 • 2009 – Zavedenie systému „MiniMed Paradigm Veo“, ktorý umožňuje nepretržitý monitoring glykémií (CGM) – prvý krok k „umelému pankreasu“ /firma Medtronic, použitie vo viac ako 50 krajinách mimo USA/

CGM nepretržitý monitoring glykémie a pumpa MiniMed Paradigm Veo

 • 2011 – Začiatok používania senzorov Enlite /firma Medtronic/
 • 2014 – Zavedenie systému „MiniMed 640G“, ktorý umožňuje nepretržitý monitoring glykémií (CGM) s funkciou SmartGuard, pre väčšiu ochranu pred hypoglykémiou /firma Medtronic, medzinárodne použitie mimo USA/ …porovnanie systémov MiniMed Paradigm Veo a MiniMed 640G.

Programy pre riadenie diabetu

 • 2004 – Zavedenie softvéru pre správu a riadenie diabetu CareLink /firma Medtronic/
 • 2010 – Zavedenie softvéru pre správu a riadenie diabetu /firma Bayer CONTOUR ® USB/

Budúcnosť pomôcok – „Umelý pankreas“

 • 1974 – Vývoj Biostator® GCIIS – „umelý pankreas“  na  nepretržité monitorovanie glykémie /firma Life Science Instruments/. Zariadenie bolo možné používať v nemocniciach, kde bol pacient na lôžku. Monitorovala sa glykémia a podľa jej hodnôt sa podával buď inzulín alebo, ak bola nízka, tak glukóza respektíve glukagón.
 • 1976_máj_19. – Biostator si zaregistrovala firma Miles Laboratories, Inc.

Biostator® GCIIS – „umelý pankreas“

V súčasnej dobe sa už testujú pomôcky „s uzavretou slučkou“, to znamená, že  jedna pomôcka /pumpa/, ktorá inzulín podáva zároveň aj kontroluje glykémiu a na základe aktuálnej glykémie sa podá ďalší inzulín alebo glukagón. Glukagón pôsobí opačne ako inzulín a glykémiu zvýši, takže sa diabetik do hypoglykémie vôbec nedostane. viac

Zdroj:

 1. https://ascensia.com/About-Us/History/
 2. https://www.novonordisk.com
 3. https://www.novonordisk.com/media/photo-library-02
 4. https://www.healthline.com
 5. https://www.exchangesupplies.org
 6. https://www.adwdiabetes.com
 7. INZULINOVÁ PUMPA_Ondřej Pelák – FA ČVUT
 8. MUDr. Ludmila Dvořáková, DrSc: Diabetes je záhadná nemoc aneb z historie diabetu
 9. https://citeseerx.ist.psu.edu
 10. https://www.arkray.eu

Odkazy:

 1. https://www.accu-chek.sk
 2. https://citeseerx.ist.psu.edu