História zdravotníckych pomôcok pre diabetikov

Medzi zdravotnícke pomôcky pre diabetikov patria pomôcky na aplikáciu inzulínu /striekačky, ihly, perá, pumpy/ a pomôcky, ktoré umožňujú skontrolovať aktuálnu hodnotu glykémie /glukomery, senzory/.

Inzulínové striekačky, inzulínové perá

 • Inzulínové striekačky a pero - NovoNordisk1924 – prvá striekačka zo skla /Becton Dickinson/
 • 1961 – prvá jednorazová plastová striekačka /Becton Dickinson/
 • 1970 – inzulínová striekačka s integrovanou ihlou /Becton Dickinson/
 • 1985 – Prvé inzulínové pero NovoPen /firma Novo Nordisk/
 • 1986 – Inzulínové perá československej výroby MADI – Manuálny dávkovač inzulínu /výrobca Meta Ostrava/. Minimálne množstvo podaného inzulínu boli 2 jednotky.
 • 2001 – Prvé inzulínové pero InnoLet pre ľudí so zhoršeným zrakom a obmedzenou zručnosťou /firma Novo Nordisk/

 

Inzulínové pumpy

Prvá inzulínová pumpa_doktor Arnold Kadish
 • 1963 – Prvá inzulínová pumpa
 • 1974 – Prvý prototyp prenosnej inzulínovej pumpy /navrhol Gérard Slama/. Po prvý krát ju použil John Pickup v roku 1978, druhým bol Harry Keen.
 • 1983 – Prototyp prvej československej inzulínovej pumpy, /výrobca FÚ ČSAV/
 • 1985 – Inzulínová pumpa IP 1003 československej výroby. Vo výrobnom družstve KOVO Brno ich vyrábali v rokoch 1985 – 1990.
 
 
 
 

Kontrola glykémie – testovacie prúžky, glukomery

 • 1964 – Firma Ames  zaviedla prvé prúžky na testovanie hladiny glukózy v krvi pomocou farebného kódu Dextrostix. Približne v rovnakom čase nemecká firma Boehringer Mannheim začala vyrábať prúžky Chemstrip bG.
 • 1968 – Prvý prototyp prenosného glukomera ARM  – vynálezca  Anton H. Clemens /firma Ames, v súčasnosti Bayer/
 • 1970 – Glukomer EYETONE /firma ARKRAY/ – skrátenie doby merania z 2 minút na 1 minútu

Evetone

 • 1971_september_14.  – Zavedenie glukomera pod názvom ARM /firma  Ames, v súčasnosti Bayer/ na trh. Vážil 1,2 kg, jeho cena bola okolo 495 $.

ARM glukomer

 • 1974 – Reflomat /výrobca Boehringer Mannheim/ – bolo potrebné menšie množstvo krvi 20 – 30 μl

Reflomat glukomer

 • 1980 – Dextrometer – prvý glukomer s digitálnym displejom
 • 1985 – Prvý glukomer s pamäťou Glucometer 2 with Memory /firma Bayer/

Prvý glukomer s pamäťou Ames-Glucometer-II

 • 1987 – Glukomer GlucoPen ExacTech s biosenzorom /firma MediSense/. Biosenzor je prúžok, na ktorý sa nanáša krv mimo glukomera, je potrebné menšie množstvo krvi, ktorá sa nestiera, čas testu je kratší.
 • 1999 – Neinvazívny monitoring glukózy – bez odberu krvi /vývoj začal už v roku 1975/. Glucowatch Biographer – náramkové hodinky, ktoré merajú glykémiu

Glukomery porovnanie:

 • Glukomery 1. generácie – stierateľné testovacie prúžky, bola možná aj vizuálna kontrola, ale výsledky sa líšili
 • Glukomery 2. generácie – testovacie prúžky nebolo potrebné stierať
 • Glukomery 3. generácie – testovacie prúžky merajú pomocou elektród
 • Glukomery 4. generácie – neinvazívna metóda, nie je potrebný odber krvi

Nepretržitý monitoring glykémie CGM – senzory

 • 1996 – Začiatok klinických štúdií s použitím senzora /firma Medtronic/
 • 1999 – Prvý, komerčne schválený CGM systém – kontinuálny monitoring glykémie /MiniMed/
 • 2009 – Zavedenie systému „MiniMed Paradigm Veo“, ktorý umožňuje nepretržitý monitoring glykémií (CGM) – prvý krok k „umelému pankreasu“ /firma Medtronic, použitie vo viac ako 50 krajinách mimo USA/

CGM nepretržitý monitoring glykémie a pumpa MiniMed Paradigm Veo

 • 2011 – Začiatok používania senzorov Enlite /firma Medtronic/
 • 2014 – Zavedenie systému „MiniMed 640G“, ktorý umožňuje nepretržitý monitoring glykémií (CGM) s funkciou SmartGuard, pre väčšiu ochranu pred hypoglykémiou /firma Medtronic, medzinárodne použitie mimo USA/ …porovnanie systémov MiniMed Paradigm Veo a MiniMed 640G.

Programy pre riadenie diabetu

 • 2004 – Zavedenie softvéru pre správu a riadenie diabetu CareLink /firma Medtronic/
 • 2010 – Zavedenie softvéru pre správu a riadenie diabetu /firma Bayer CONTOUR ® USB/

Budúcnosť pomôcok – „Umelý pankreas“

 • 1974 – Vývoj Biostator® GCIIS – „umelý pankreas“  na  nepretržité monitorovanie glykémie /firma Life Science Instruments/. Zariadenie bolo možné používať v nemocniciach, kde bol pacient na lôžku. Monitorovala sa glykémia a podľa jej hodnôt sa podával buď inzulín alebo, ak bola nízka, tak glukóza respektíve glukagón.
 • 1976_máj_19. – Biostator si zaregistrovala firma Miles Laboratories, Inc.

Biostator® GCIIS – „umelý pankreas“

V súčasnej dobe sa už testujú pomôcky „s uzavretou slučkou“, to znamená, že  jedna pomôcka /pumpa/, ktorá inzulín podáva zároveň aj kontroluje glykémiu a na základe aktuálnej glykémie sa podá ďalší inzulín alebo glukagón. Glukagón pôsobí opačne ako inzulín a glykémiu zvýši, takže sa diabetik do hypoglykémie vôbec nedostane. viac

Zdroj:

 1. https://ascensia.com/About-Us/History/
 2. https://www.novonordisk.com
 3. https://www.novonordisk.com/media/photo-library-02
 4. https://www.healthline.com
 5. https://www.exchangesupplies.org
 6. https://www.adwdiabetes.com
 7. INZULINOVÁ PUMPA_Ondřej Pelák – FA ČVUT
 8. MUDr. Ludmila Dvořáková, DrSc: Diabetes je záhadná nemoc aneb z historie diabetu
 9. https://citeseerx.ist.psu.edu
 10. https://www.arkray.eu

Odkazy:

 1. https://www.accu-chek.sk
 2. https://citeseerx.ist.psu.edu

 

Na stránke sa pracuje